Als u regelmatig uitzendkrachten inhuurt, wilt u een betrouwbare partner. Bij Acejobcenter kunt u er volledig op vertrouwen dat onze medewerkers legaal in Nederland verblijven en de sociale lasten en belastingen worden afgedragen. Wij verlonen verder uiteraard conform de onlangs algemeen verbindend verklaarde CAO voor uitzendkrachten.

Acejobcenter wordt door VRO gecertificeerd en is onder andere NEN4400-1 en HAL gecertificeerd, zie voor meer uitleg hieronder. Als inlener weet u daarom zeker dat u zaken doet met een uitzendonderneming die, zo blijkt uit frequente controles, aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Naheffingen op grond van de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) zijn daarmee uitgesloten.

Stichting VRO

VRO staat voor Verificatie Registratie Ondernemingen. VRO let er ondermeer op dat uitzendkrachten alleen met inachtneming van de wettelijke verplichtingen en voorschriften aan de slag gaan. VRO controleert onder andere NEN4400-1- en HAL-bedrijven die in aanmerking willen komen voor certificering en gaat na of gecertificeerde bedrijven in het registers kunnen worden opgenomen. Acejobcenter was het vierde uitzendbureau dat VRO screende en in dit register kon opnemen.


Stichting Normering Arbeid (SNA)

De SNA is onlangs in het leven geroepen met de volgende doelstellingen:

  • Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies.
  • Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
  • Beheer openbaar register, Register Normering Arbeid, van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen en sluiten overeenkomsten met certificatie-instellingen.
  • Uniformeren inspecties en laten uitvoeren van inspecties door certificatie-instellingen.
  • Bevorderen certificatie van ondernemingen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen en van (onder)aannemers, zodat zij zich in positieve zin onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen
  • Promoten gebruik van het Register Normering Arbeid onder inleners en uitbesteders van werk, ze hanteert hiertoe een norm en dien norm is vastgelegd in de NEN4400-1.voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onderstaande sites:

 


www.normecvro.nl

 


www.normeringarbeid.nl