Ace Jobcenter Zekerheid

Als u regelmatig uitzendkrachten inleent, wilt u een betrouwbare partner. Bij Ace Jobcenter kunt u er volledig op vertrouwen dat onze medewerkers legaal in Nederland verblijven en de sociale lasten en belastingen worden afgedragen. Wij verlonen verder uiteraard conform de onlangs algemeen verbindend verklaarde CAO voor uitzendkrachten.
Zekerheid
Ace Jobcenter wordt door VRO gecertificeerd en is NEN4400-1 en HAL gecertificeerd, zie voor meer uitleg hieronder. Als inlener weet u daarom zeker dat u zaken doet met een uitzendonderneming die, zo blijkt uit frequente controles, aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Naheffingen op grond van de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) zijn daarmee uitgesloten.

Stichting VRO

VRO staat voor Verificatie Registratie Ondernemingen. VRO let er ondermeer op dat uitzendkrachten alleen met inachtneming van de wettelijke verplichtingen en voorschriften aan de slag gaan. VRO controleert onder andere NEN4400-1- en HAL-bedrijven die in aanmerking willen komen voor certificering en gaat na of gecertificeerde bedrijven in het registers kunnen worden opgenomen.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

De SNA is onlangs in het leven geroepen met de volgende doelstellingen:
- Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies
- Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen
- Beheer openbaar register, Register Normering Arbeid, van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen en sluiten overeenkomsten met certificatie-instellingen.
- Uniformeren inspecties en laten uitvoeren van inspecties door certificatie-instellingen
- Bevorderen certificatie van ondernemingen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen en van (onder)aannemers, zodat zij zich in positieve zin onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen
- Promoten gebruik van het Register Normering Arbeid onder inleners en uitbesteders van werk
Ze hanteert hiertoe een norm en dien norm is vastgelegd in de NEN4400-1.

HAL

Ace Jobcenter is een HAL-gecertificeerd bedrijf. LTO Nederland verleent dit certificaat aan bedrijven die hun administratie volgens de wettelijke vereisten opzetten en zich aan de Wet Arbeid Vreemdelingen houden. De certificering minimaliseert de risico’s van de Wet Ketenaansprakelijkheid voor tuinders minimaliseren door bonafide loonbedrijven herkenbaar te maken.
De algemene doelstelling van de Hal-certificering is bestrijden van illegale arbeid. Illegale arbeid zorgt voor een slecht imago van de agrarische sector en heeft verstrekkende gevolgen: illegale arbeiders worden vaak slecht betaald en moeten hun werk verrichten onder slechte arbeidsomstandigheden. Illegale arbeid zorgt bovendien voor oneerlijke concurrentie onder HAL-bedrijven. Kortom, illegale arbeid past niet bij een sector die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt.Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende sites:
www.vro.net
www.kiesria.nl
www.normeringarbeid.nl
www.skia-eu.com